06 - 4990 6622 |
blueconsultancymeppel@gmail.com |

Company Security Officer


Doelstelling

Ontwikkelen, onderhouden en toezicht houden op het implementeren van het Ship Security Plan.
Het in kaart brengen van de risico's, dreigingen en het analyseren van.
Het periodiek inspecteren van de betrokken schepen en zorg dragen voor de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.
Het motiveren en stimuleren van het veiligheidsbewustzijn.

 

Bestemd voor

Personen welke belast worden met het implementeren van de ISPS binnen hun rederij.

 

Voorwaarde(n) voor deelname

Geen.
Aanbevolen: kennis van kwaliteitssystemen

 

Cursusinformatie

 

Certificering

De cursus wordt afgesloten met een toets. Indien men de toets met een voldoende heeft afgesloten verkrijgt men het certificaat Company Security Officer.

 

Cursusduur

2 aaneengesloten werkdagen

 

Lestijden

08.30 tot 17.00 uur

 

 

Bent u geïnteresseerd?
 

Aanmelding of meer informatie