06 - 4990 6622 |
blueconsultancymeppel@gmail.com |

Werkwijze en filosofie

BCM stelt de opdrachtgever centraal. Uitgangspunt is de vraag van de opdrachtgever.

Een goed programma van de eisen, inventariseren van de daadwerkelijke situatie zorgt voor een beter eindresultaat en een tevreden opdrachtgever. Vanuit de vraag van de opdrachtgever zal er stapsgewijs gewerkt worden naar een oplossing dan wel een advies.

 

Te allen tijde zal er een programma van eisen (pve) worden gemaakt met een vast omrande technische omschrijving van de meest belangrijke bevindingen. BCM gelooft niet in grote bestekken, daar hiermee meestal niet de juiste zaken worden benoemd en de kwaliteit oplevert die de opdrachtgever verwacht.

Binnen een schade audit wordt bijvoorbeeld de ruimte aan de auditor gegeven om haar/zijn visie mee te nemen en toe te passen, waar zij/hij sterk in is. Dat leidt tot het beste resultaat voor de opdrachtgever.

 

BCM gaat niet voorbij aan de Total Cost of Ownership.

Echter zal er altijd getoetst moeten worden of dit binnen de wetgeving blijft en de vraag van de opdrachtgever. Door mijn jarenlange ervaring kan ik eenvoudig bepalen met welke technieken er een juiste keuze kan worden gemaakt, die ook door het klasse bureau wordt erkend.