06 - 4990 6622 |
blueconsultancymeppel@gmail.com |

Safety / Predictive profiling & Security

 

Beveiligen gaat om het voorkomen van ongewenste acties, doelbewust uitgevoerd door mensen. In de traditionele beveiliging wordt er door de beveiliger pas actie ondernomen als de uitvoering van een criminele handeling plaatsvindt. Deze wijze is reactief en vaak is men dan te laat.
Predictive Profiling is het uitvoeren van een dreigingsassessment ten aanzien van een persoon, voorwerp of situatie, op basis van verdachte indicatoren, in relatie met een Modus Operandi (MO) of de Aanvaller Methode van Operatie (AMO). Werken vanuit de methodiek van
Predictive Profiling maakt het mogelijk om voorbereidende criminele of terroristische handelingen te herkennen en met de juiste vervolgstappen het op handen zijnde incident te voorkomen.

 

Cursusinformatie

U leert de basistheorie en praktijk van Predictive Profiling. Aan de hand van praktijksituaties worden patronen en systemen behandeld die een aanwijzing kunnen zijn dat ongewenste activiteiten worden voorbereid, en hoe deze in de planningsfase kunnen worden gemitigeerd. U bent dan in staat om een dreigingsassessment uit te voeren, waardoor vroegtijdige dreigingen worden herkend, en actie kan worden ondernomen tegen de dreiging. Deze proactieve benadering van het beveiligingsproces is essentieel voor een efficiënte uitvoering van beveiligingstaken. Deze inzichten zijn van belang voor de operationele beveiligers maar ook voor de beleidsmedewerkers.

 

Inhoud van de cursus

 

Doelgroep

Het is wenselijk dat de deelnemers enige ervaring hebben met beveiligingstaken, zodat de aandacht volledig op de profiling kan worden gericht.

 

Voorwaarden voor deelname

Geen voor opleiding vereist

 

Certificering

Als u de cursus met goed gevolg afsluit, ontvangt u een certificaat basis profiling in beveiliging en kan die ter plaatse worden bijgeschreven in het personal safety logbook.

 

Aantal deelnemers

Minimaal vier, maximaal twaalf deelnemers.

 

Meenemen

Geldig paspoort of ID kaart

 

Cursusduur

3 dagen het liefst aaneengesloten

 

Leslocatie

Nader te bepalen

 

Bijzonderheden

 

Bent u geïnteresseerd?
 

Aanmelding of meer informatie