06 - 4990 6622 |
blueconsultancymeppel@gmail.com |

Lezingen Isotopen

 

De Isotopen cyclus in opgebouwd uit verschillende niveaus

Starten vanuit een basis, kennisoverdracht door de lezingen en telkens toewerkend naar een hoger plan.

Naast de lezingen zullen de deelnemers zich ook thuis verder verdiepen in de behandelde onderwerpen.

Vanaf niveau B wordt er gewerkt met casussen, naast de lezingen. Fictieve of uit de praktijk van de deelnemers.

Een lezing omvat 3 uur, meestal uitgevoerd in 2x anderhalf uur.

 

In principe stapt iedereen in op niveau Zero.

Daar kan vanaf geweken worden als er meer voorkennis aanwezig is bij de deelnemers.

Om dat vast te stellen vindt er een telefonisch en/of video gesprek plaats.

 

De opzet van de Isotopen cyclus:

Niveau Zero          4 lezingen

Niveau A                4 lezingen

Niveau B                6 lezingen, wordt opgesplitst in 2x 3 lezingen

Niveau C                6 lezingen, wordt opgesplitst in 2x 3 lezingen

Niveau D                Casussen, deelnemers brengen deze zelf in vanuit hun praktijk

 

De lezingen vinden in principe in aaneengesloten weken plaats.

Niveau B en niveau C worden opgesplitst in 2 x 3 lezingen. Tussen de 3e en 4e lezing zitten dan een aantal maanden.

Bij niveau D worden casussen vanuit de praktijd ingebracht. Al naar gelang de behoefte van de deelnemers worden er nieuwe sessies afgesproken.

 

Voor wie

Universitair opgeleiden.

Zoals nucleaire radiologische deskundigen, oncologie specialisten, chirurgie nucleair, docenten nucleair.

 

Aantal deelnemers

Minimaal 5 tot maximaal 10.

 

Lesdagen

Vinden plaats op een donderdagmiddag, donderdagavond en/of vrijdagmorgen.

 

Locatie Nederland

Als de deelnemers uit verschillende landen komen dan vinden de lezingen plaats in Nederland,

in Hotel Zwartewater te Zwartsluis. Waar dan ook overnacht kan worden.

 

Locatie buiteland

Bij voldoende aanmeldingen uit 1 land is het ook mogelijk om in dat land de lezingen te geven.

 

Start

Bij voldoende deelnemers kan er een groep van start gaan.

Data worden dan voorgelegd en in overleg vastgesteld.

 

Bent u geïnteresseerd?
 

Aanmelding of meer informatie